Sophanteringens tidga historik (500 FK till 1940-tal)

Att beskriva en generell sophanteringen utifrån ett visst datum är svårt (omöjligt?) då människor i alla tider har behövt göra sig av med saker de inte längre velat ha. Däremot är det enklare att sätta ett datum då en organiserad sophantering för första gången skapades, då den med stor säkerhet startade i Aten 500 KF, där man då fick en allmän plats för hela samhällets sopor, en soptipp. Dessa urtidiga sophögar hanterades med hjälp av elden då och då, de brändes ned, och på så sätt fick mer sopor plats.

I det tidiga Europa dumpade människor sina sopor - och annat avfall - i rännstenen. I de flesta fall stannade det där tills det ruttnade bort, eller tills någon tog upp den, oftast för att återanvända det på något sätt. Vissa människor brände sina egna sopor som en extra värmekälla för sina hem. Andra människor levde på matrester som sina rikare grannar kasserade.

På 1800-talet i och med uppkomsten av hästdragna fordon, började även sophämtningen bli mer organiserad. Sopmaskiner som används för att rensa gatorna var utrustade med spadar, kvastar och hästdragna kärror, dessa rensade bort avfall och öste in det i kärran. Trots detta var det fortfarande mycket skräp på gatorna, och många människor och djur levde på den. År 1830 bodde ex. ca. 10 000 grisar på Manhattan där de drev omkring på gatorna och åt sopor, högarna var dessutom en matkälla för stadens fattiga (än idag är det många fattiga i u-länder osv. som fortfarande lever på sopor).


Denna hästdragna "tip-cart" från 1900 har använts för att samla in avfall från rännor och avlopp. (Bild från Jon Schladweiler webbplats)

Fortfarande under 1900-talet (mest i småstäder) var "sop-svinhus" etablerade - platser där grisar levde enbart för att konsumera skräp människorna hade skapat. Dessa fungerade fortfarande på många håll så länge som till slutet på 1960-talet. På 1950-talet, utvecklades grisar i många av de svinhus fruktansvärda sjukdomar från att konsumera rå sopor och många avlivades, då stiftades lagar som krävde att sopor som ska ges till svin måste tillagas innan...

Samtidigt förlitade sig många städer på sina soptippar. Med undantag för det som hästar och kärror samlade in, blev det mesta skräpet ditforslat av enskilda personer. Väl på soptippen brännas soporna ofta.

Industrialiseringen innebar ökade stadsbefolkning, vilket i sin tur sporrade många kommuner att börja bygga det som idag kallas infrastruktur - avlopp, vattenledningar, vägar, kraftledningar, etc. Detta medförde att även sophämtningen belv mekaniserad och effektivare, en waste management tanke växte fram som egen disciplin. Det första motordrivna fordon som användes specifikt för att samla in skräp, dök upp på gatorna under 1920-talet. Dessa var öppna vagnar som fungerade illa och hade låg kapacitet.

År 1937 uppfann George Dempster sin Dempster-Dumpster. Den driv lyftarmar med hjälp av ånga, och fick en mycket snabb spridning.


En tidig Dempster-Dumpster som demonstreras av George Dempster.

Bara ett år senare blev den första lastbilen med en inbyggd komprimator uppfunnen. Denna komprimator använd en hydraulisk press vilket tillät lastbilen att fördubbla sin kapacitet. Detta måste sägas vara något av en revulution inom sophämtningsområdet.


En tidig sopbil med komprimator, av 1949 årsmodell. De flesta sopbilar arbetar än idag med liknande principer.
(Foto av en tidig Garwood Load-Packer publiceras på Tigerdude.com)


Under 50-, 60-, och 70-talet ökade mängden sopor drastiskt och för att göra historian enkel så kan man säga i början riktade man alla resurser på att hantera de stora mängderna sopor, för att sedan gå över till att på olika sätt minska mängderna sopor. De olika miljöaspekterna på området har också starkt präglat hanteringen av sopor, speciellt sen början av 90-talet.


Salta killar med soptunnor, bilden tagen på 60-talet!Mycket information kommer från dessa länkar (avlästa 110830):
http://dailyapple.blogspot.com/2007/05/apple-241-history-of-trash-collection.html
http://www.wasteonline.org.uk/
http://davidcwilson.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=7
http://www.sewerhistory.org/articles/whregion/urban_wwm_mgmt/urban_wwm_mgmt.pdf
http://www.productpolicy.org/content/history-waste
http://landfill-site.com/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=xbrv4WRBKpY
http://www.youtube.com/watch?v=DE-JYwAgjfw
http://www.youtube.com/watch?v=ToSk3rdOQTc

Bra bok på området:
http://www.amazon.com/gp/product/0805065121?ie=UTF8&tag=thedaiapp-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0805065121

Kadett + corvette = sant & volvo 142 + mustang = sant
Opel kadett med en "lite" värre drivlina, snyggt med C4-fälgar också!
Volvo med mussetak, ja, lite ballt iaf!

Det finns mycket kreativa bilbyggen i vår herres hage!

Sopbilar med griparm!


Bärgningsbilar av det ovanligare slaget!
Trucker livet i USA, män & kvinnor i yrket

Trucking i Atlanta, NY/Brooklyn, Detroit (körfilmer)
Märkliga hojar!


Utryckning på "hög" nivå


RSS 2.0
Fordon bloggar